Armenia StartUp Cup National Challenge 2016

rsz_logo_uyba

 

 

 

 

“ The Union of Young Employers of Armenia”

“ The Union of Young Employers of Armenia” is a non-profit organization. On May 24  2012  the founding meeting of Union was convened and the  aim of the meeting was development of business in Armenia and formation of business thinking among our youth .The constitution of Union was approved by the council decision and fixed the mission and goal of Union, adopted the principles by which Union must be led during its activities. During the meeting Mushegh Avetisyan was elected the president of Union.

 

rsz_1eif

 

Enterprise Incubator Foundation (EIF)

is one of the largest technology business incubators and consulting companies in the region, operating in Yerevan, Armenia. Established in 2002 within the framework of the World Bank’s “Enterprise Incubator” project, we are called to support the development of information and communication technology sector in Armenia through creating a productive environment for innovation, technological advancement and company growth.Our activities cover every aspect of sector development –ICT-related legal, business and educational reforms, investment channeling and creation of funding schemes for startups, individualized services and consulting for IT companies, talent identification and workforce development. We act as a cross-point for all entities in the sector – public and private institutions, international organizations and government agencies, major multinationals and small startups – and bring them together to act jointly towards the ultimate goal of ICT excellence.

rsz_dcc_logo_sq_eng-1

 

Dilijan Community Center

 

 

Dilijan Community Center was created on the basis of Dilijan Youth Center, which was founded in 2014. The Center’s task is to support the initiatives of residents of Dilijan and their involvement in projects which change life in the town for the better. Specifically, help for the younger generation in receiving additional education and skills, and for the older generation in more active participation in town life through community discussion of projects which develop Dilijan.

In just the first year of the Center’s operations, around 300 people became its participants. They enrolled in theatrical, dance and choir studios, courses in English and Russian, as well as street art.

GTC-logo

 

The Gyumri Technology Center

has been established by the Enterprise Incubator Foundation, the RA Government and the World Bank.
The mission of Gyumri Technology Center is to turn Gyumri into a regional and international center of information and high technologies by creating such a developing environment of opportunities and services that will contribute to the creation of new jobs and will support the talented young people and organizations to implement innovative business ideas contributing to the sustainable development of the region. The goals of the Center include development of technical and business skills, promotion of technological entrepreneurship, commercialization of innovative research undertakings, creation of new technology companies, attracting of foreign investment and others.
In general, Gyumri Technology Center is aimed at assisting not only in the development of IT industry, but also in the city’s general progress and improvement of investment attractiveness. In order to provide mass employment in the region, it is also planned to develop such areas as tourism, local industry, jewelry making, etc.
It is a center for new technology, where ideas become reality, skill development and education create excellence.

 

Vanadzor Technology rsz_vtcCenter (VTC)

was established by the Enterprise Incubator Foundation with the support of Government of Armenia and the World Bank. The mission of the Center is to turn Vanadzor into a regional and international high-tech center by creating a dynamic environment of opportunities and services that will promote job creation, support talented youth and organizations in implementing innovative business ideas ultimately contributing to the sustainable development of the region.

VTC focuses on assisting technology companies in a variety of areas including business consultancy, mentoring, marketing and promotion, introduction to funding opportunities, establishment of business connections for increasing the competitiveness of companies in the global marketplace.

 

 

Smart-Prodcution

 

 

 

Smart Production

 

Smart Production- was founded in 2011 by The Smart System. The Smart Web section starts an operation in Smart Production in 2012, which operates in parallel with the photo and video shooting studio . Smart Web was carrying out site design and technical support , processing of the Android operating system applications, as well as the progress of the business sites of the major companies operating in the Armenia, such as, Kilikia beer factory, the Good Samaritan , Grand Candy , Ashtarak Kat The cooperation with the Ashtarak Kat was a turning point for Smart Web Division ,relevant to requirements, an HR – electronic automation control system was established , which regulates a number of functions to existing laws . Smart Web section got involved in the creation of Internet shops using online payment systems, as well as Cell & amp; Go mobile station automation system for corporate clients.

 

We would like to cooperate with YOUR organization, contact us at [email protected] or [email protected] for more information!

Armenia StartUp Cup Challenge 2015

Ayb school_Eng
«Այբ» դպրոցը բյուրեղացումն է հայ դպրության լավագույն ավանդույթների և համաշխարհային կրթության բարձրագույն նվաճումների: «Այբ»-ը սովորելու մշակութաստեղծ նոր միջավայր է, ուր ազգային հենքի վրա մշակվում են եզակի կրթական տեխնոլոգիաներ և փորձարկվում ժամանակակից կրթության բարձրագույն ձեռքբերումները` ի նպաստ հայկական կրթության մրցունակության բարձրացման: «Այբ» դպրոցը ծնվել է կրթության դարաշրջանում, անընդհատ և արագորեն վերափոխվող աշխարհում` ուսյալ, սեփական ակունքներին հաղորդ և ապագայի պատասխանատվություն ստանձնող սերունդ ձևավորելու անհրաժեշտությունից: «Այբ»-ը ծնվել է 21-րդ դարում` նպատակ ունենալով դառնալ 21-րդ դարի հայկական դպրոցի օրինակելի միջավայր:

logo

 


 

«Լույս» հիմնադրամը վեհություն է ներշնչում Հայկական աշխարհին` զորակցելով երիտասարդներին: «Լույսն» ստեղծվել է՝ հարստացնելու հայ մտքի շտեմարանը: «Լույսի» կրթաթոշակառուները, գիտելիքի համաշխարհային ուղղությունները ձևավորելով, նաև Հայաստան են բերում իրենց փորձառությունը` կիրառելով այն հանուն երկրի զարգացման: Հայաստանը պետք է իր ներդրումն ունենա գիտելիքահենք տնտեսության մեջ: Մտավոր ներուժը, կրթությունը և նորարարությունն ապագայի շարժիչ ուժերն են, և մենք պետք է լինենք դրանք կերտողները:

logo large size

 

Գտնվելով Միջազգային Զվարթնոց օդանավակայանից կարճ հեռավորության վրա`«ԲԵՍՏ ՎԵՍՏԵՌՆ ԿՈՆԳՐԵՍ»հյուրանոցը կատարյալ վայր է գործուղման և հանգստյան նպատակներով Հայաստան ժամանած հյուրերի համար:Հյուրանոցի նրբաճաշկությունը և հարմարավետությունը իր հյուրերին պարգևում է ջերմ մթնոլորտ և ազատմիջավայր: Կոնգրես հյուրանոցը 4 աստղանի հյուրանոց է, որի տարածքում հյուրերը անվճար կարող են օգտվել WiFi ինտերնետից: Հյուրանոցն ունի ֆիտնես կենտրոն, բացօթյա լողավազան, երեխաների համար նախատեսվածխաղահրապարակ, ավտոկայանատեղի, Մեդիտերրանեո Պիցցերիա, Ռաֆֆաելլո Ռեստորան, 24ժ Վենիս Բար ևկոնֆերանս դահլիճներ:

12007052_10156049559620187_82844267_n

 

 

 

 

 

Status was founded in 2014 with the mission: to help people to acquire quality education, gain knowledge, profession and skills for living a life they desire in a diverse global environment. Status is a one-stop solution for the students and professionals who wish to continue their studies in international schools and Universities. We are a team of professional consultants and qualified instructors assisting students in choosing the right career path. We take care of students’ needs starting from selecting the desired school, college or university program till the minute they arrive on campus.